FORMATRANGE

FORMATRANGE -strukturen inneholder informasjon som en rik redigere kontrollen bruker til å formatere en utdataene for en bestemt enhet. Denne strukturen er brukt med EM_FORMATRANGE meldingen.

typeDef struct _formatrange {HDC hdc; 
    HDC-hdcTarget; 
    RECT rc; 
    RECT rcPage; 
    CHARRANGE avregning; 
} FORMATRANGE 

 

Medlemmer

hdc
Enhet for å vise til.
hdcTarget
Målenheten du vil formatere for.
rc
Området for å vise til. Enheter er angitt i twip
rcPage
Hele området i gjengivelsesteknologi enheten. Enheter er angitt i twip
avregning
Område med tekst til å formatere.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger strukturer, EM_FORMATRANGE

Index