EN_REQUESTRESIZE

Varslingsmelding EN_REQUESTRESIZE varsler en rich edit-kontrollen overordnet vindu at kontrollens innhold er enten mindre eller større enn kontrollens vindusstørrelse. Rich edit-kontrollen sender denne varslingsmelding i form av en WM_NOTIFY -melding.

EN_REQUESTRESIZE wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
lParam = (LPARAM) (REQRESIZE langt *) lpReSize 

 

Parametere

uID
Identifikator for rich edit-kontrollen.
lpReSize
Pekeren til en REQRESIZE struktur.

Returverdier

Ingen returverdi.

Merknader

For å støtte bunnløse virkemåten til en rich edit-kontrollen, må det overordnede vinduet endre kontrollen når den mottar denne varslingsmelding.

Hvis du vil motta EN_REQUESTRESIZE beskjed, angi ENM_REQUESTRESIZE-flagget i masken sendt med EM_SETEVENTMASK meldingen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rik redigere kontroller oversikt, rik redigere varselmeldinger, REQRESIZE, WM_NOTIFY

Index