ENCORRECTTEXT

Inneholder informasjon om den merkede teksten skal korrigeres.

typeDef struct _encorrecttext {NMHDR nmhdr;     / / varsling topptekst
    CHARRANGE avregning;  / / gjeldende utvalg
    WORD seltyp;     / / utvalg-type
} ENCORRECTTEXT 

 

Medlemmer

seltyp
Verdi som angir innholdet i den nye markeringen. Dette medlemmet er SEL_EMPTY Hvis det merkede området er tom eller ett eller flere av følgende verdier:
Verdi Betydning
SEL_TEXT Tekst
SEL_OBJECT Minst ett OLE-objekt
SEL_MULTICHAR Mer enn ett tegn av tekst
SEL_MULTIOBJECT Flere OLE-objekter

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger strukturer

Index