Om RichEdit-kontroller

Den opprinnelige spesifikasjonen er for redigeringskontroller for rik rich edit-versjon 1.0. Gjeldende spesifikasjonen er rich edit-versjon 2.0. Før du oppretter en rich edit-kontrollen, bør du kaller den LoadLibrary -funksjonen til å kontrollere hvilken versjon av rich edit er installert. Følgende tabell viser hvilke DLL-filen som samsvarer med hvilken versjon av rich edit.

RichEdit-versjon DLL-FIL
1.0 RICHED32.DLL-FIL
2.0 RICHED20.DLL-FIL

Windows NT: Windows NT versjon 4.0 og senere leveres begge rich edit-biblioteker.

Windows 95: Windows 95 leveres bare RICHED32.DLL. imidlertid RICHED20.DLL-filen er kompatibel med Windows 95, og kan være til stede Hvis et program som bruker rik redigere 2.0 er installert på systemet.

Index