EN_SELCHANGE

Varslingsmelding EN_SELCHANGE varsler en rich edit-kontrollen overordnet vindu som det merkte området er endret. Rich edit-kontrollen sender denne varslingsmelding i form av en WM_NOTIFY-melding.

EN_SELCHANGE wParam = uID (WPARAM) (UINT); 
lParam = (LPARAM) (SELCHANGE langt *) lpSelChange 

 

Parametere

uID
Identifikator for rich edit-kontrollen.
lpSelChange
Pekeren til en SELCHANGE struktur.

Returverdier

Ingen returverdi.

Merknader

Hvis du vil motta EN_SELCHANGE beskjed, angi ENM_SELCHANGE-flagget i masken sendt med EM_SETEVENTMASK meldingen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rik redigere kontroller oversikt, rik redigere varselmeldinger, SELCHANGE, WM_NOTIFY

Index