Utskrift

Du kan sende meldinger til en rich edit-kontrollen til å gjengi utdataene for en angitt enhet, for eksempel en skriver. Du kan også angi utenheten som en rik redigeringskontroll formaterer teksten.

Hvis du vil formatere en del av en rich edit-kontrollen innholdet for en bestemt enhet, kan du bruke EM_FORMATRANGE -meldingen. FORMATRANGE -strukturen som brukes med denne meldingen angir området med tekst du vil formatere som enheten sammenheng for målenheten.

Etter formatering av tekst for en utskriftsenhet, kan du sende utdataene til enheten ved hjelp av EM_DISPLAYBAND -meldingen. Ved gjentatte ganger bruker EM_FORMATRANGE og EM_DISPLAYBAND-meldinger, kan et program som kan skrive ut innholdet i en rich edit-kontrollen implementere striper. (Striper er delingen av utdata i mindre deler for utskrift).

Du kan bruke EM_SETTARGETDEVICE -melding til å angi målenheten som en rich edit-kontrollen formaterer teksten. Denne meldingen er nyttig for WYSIWYG (what you see is what you get) formatering, der et program plasserer tekst ved hjelp av standard skriverens skriftmål i stedet for på skjermen.

Index