EM_GETPUNCTUATION

Får tegnsettingen som er gjeldende for rich edit-kontrollen. Denne meldingen er tilgjengelig bare i asiatiske versjoner av operativsystemet.

EM_GETPUNCTUATION
wParam = (WPARAM) (UINT) fType;
lParam = (LPARAM) (TEGNSETTING langt *) punctTable 

Parametere

fType
Tegnsetting typen flagg. Kan være en av følgende verdier:
Verdi Betydning
PC_LEADING Innledende tegnsetting tegn
PC_FOLLOWING Følgende skilletegn
PC_DELIMITER Skilletegn

PC_OVERFLOW-verdien støttes ikke.

punctTable
Adressen til en TEGNSETTING struktur som mottar tegnsettingen.

Returverdier

Returnerer ikke-null hvis vellykket; null ellers.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger meldinger, TEGNSETTING

Index