IRichEditOleCallback::ContextSensitiveHelp

Forteller programmet at det bør overgangen til eller fra kontekstsensitiv hjelpemodus. Dette medlemmet skal implementere funksjoner som er beskrevet for IOleInPlaceSite::ContextSensitiveHelp (som beskrevet i dokumentasjonen for OLE).

() HRESULT ContextSensitiveHelp BOOL  fEnterMode  );
 

Parametere

fEnterMode
SANN hvis å angi kontekstsensitiv hjelpemodus Ellers, FALSE.

Returverdier

Returnerer suksess-status.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IRichEditOleCallback

Index