EM_GETUNDONAME

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

RichEdit 2.0 og senere: Sende en EM_GETUNDONAME melding til en rich edit-kontrollen til å hente neste Angre handlingstypen, hvis noen.

RichEdit 1.0: Denne meldingen støttes ikke.

EM_GETUNDONAME wParam = 0;    / / brukt; må være null lParam = 0;   / / brukt; må være null 

 

Parametere

Parameterne brukes ikke; de må være null.

Returverdier

Hvis det er en Angre-handlingen, er den returnerte verdien et UNDONAMEID nummereringsverdi som angir hvilken type neste handling i kontrollens Angre køen.

Hvis det finnes ingen handlinger som kan angres, eller den neste Angre handlingen er ukjent, er returverdien null.

Merknader

Hvilke typer handlinger som kan angres eller redone inkluderer å skrive inn, slette, dra-slipp, Klipp ut og Lim inn-operasjoner. Denne informasjonen kan være nyttig for programmer som gir et utvidet grensesnitt for Angre og gjøre om operasjoner, for eksempel en rullegardinliste med handlinger som kan angres.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger meldinger, EM_GETREDONAME, EM_REDO, EM_UNDO, UNDONAMEID

Index