FINDTEXTEX

Inneholder informasjon om teksten skal søkes etter i en rich edit-kontrollen. Denne strukturen er brukt med EM_FINDTEXTEX meldingen.

 typeDef struct _findtextex {CHARRANGE-avregning;      / / område for å søke
    LPSTR lpstrText;     / / null-terminert streng å finne
    CHARRANGE chrgText;  / / område i hvilken tekst er funnet
} FINDTEXTEX 

 

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.
Unicode:Definert som Unicode- og ANSI-strukturer.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger strukturer

Index