EM_GETTEXTRANGE

EM_GETTEXTRANGE meldingen henter et angitt område av tegn fra rich edit-kontrollen.

EM_GETTEXTRANGE wParam = 0; 
lParam = (LPARAM) (TEXTRANGE langt *) lpRange 

 

Parametere

lpRange
Pekeren til en TEXTRANGE struktur som angir området av tegn til å hente og en buffer til å kopiere tegnene til.

Returverdier

Returnerer antall tegn som er kopiert, ikke inkludert i nulltegnet.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger meldinger, TEXTRANGE

Index