EM_SETBKGNDCOLOR

EM_SETBKGNDCOLOR meldingen angir bakgrunnsfargen for en rich edit-kontrollen.

EM_SETBKGNDCOLOR wParam = (WPARAM) (BOOL) fUseSysColor; 
lParam = clr (LPARAM) (COLORREF) 

 

Parametere

fUseSysColor
Verdi som angir om du skal bruke systemfargen. Hvis denne parameteren er ikke-null, er bakgrunnen satt til bakgrunnsfargen vinduet systemet. Ellers er bakgrunnen satt til den angitte fargen.
clr
COLORREF -strukturen som angir fargen Hvis fUseSysColor er null.

Returverdier

Returnerer den gamle bakgrunnsfargen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rik redigere kontroller oversikt, Rediger meldinger, COLORREF

Index