EM_STOPGROUPTYPING

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

RichEdit 2.0 og senere: Sende en EM_STOPGROUPTYPING melding til en rich edit-kontrollen for å stoppe kontrollen fra å samle inn flere å skrive inn handlinger i gjeldende Angre handlingen. Kontrollen lagrer neste-skrivefeil handling, hvis noen, til en ny handling i angre-køen.

RichEdit 1.0: Denne meldingen støttes ikke.

EM_GETUNDONAME wParam = 0;    / / brukt; må være null lParam = 0;   / / brukt; må være null 

 

Parametere

Parameterne brukes ikke; de må være null.

Returverdier

Returverdien er null. Meldingen kan ikke svikte.

Merknader

En rik redigere kontroll grupper påfølgende å skrive handlinger, inkludert tegn slettet ved hjelp av tilbake-tasten, i én Angre handlingen til en av følgende hendelser oppstår:

Du kan sende meldingen EM_STOPGROUPTYPING å bryte påfølgende-skrivefeil handlinger i mindre grupper av Angre. Du kan for eksempel sende EM_STOPGROUPTYPING etter hvert tegn eller på hver word-pause.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger meldinger, EM_UNDO

Index