Å opprette en RichEdit-kontroll

Hvis du vil opprette en rich edit-kontrollen, kall funksjonen CreateWindowEx , som å angi vindusklasse rich edit. Hvis du bruker rich edit 1.0 (RICHED32.DLL), angir du "RichEdit" for vinduet klasse-parameteren. Hvis du bruker rich edit versjon 2.0 (RICHED20.DLL), angir du RICHEDIT_CLASS for vinduet klasse-parameteren.

Rich-redigeringskontroller støtte de fleste av vinduet stilene som brukes med redigeringskontroller, i tillegg til flere stiler. Du bør angi stilen for ES_MULTILINE-vinduet hvis du vil tillate flere linjer med tekst i kontrollen.

Index