Rediger opplisting typer

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

Følgende opplistingen-typene brukes med rik redigeringskontroller.

TEXTMODE
UNDONAMEID

Index