EM_GETREDONAME

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

RichEdit 2.0 og senere: Sende en EM_GETREDONAME melding til en rich edit-kontrollen til å hente neste handlingstypen, eventuell, inne kontrollen gjør om køen.

RichEdit 1.0: Denne meldingen støttes ikke.

EM_GETREDONAME wParam = 0;    / / brukt; må være null lParam = 0;   / / brukt; må være null 

 

Parametere

Parameterne brukes ikke; de må være null.

Returverdier

Hvis kontrollens gjør om køen ikke er tom, er den returnerte verdien et UNDONAMEID på en nummereringsverdi som angir hvilken type neste handling i kontrollens gjør om køen.

Hvis det er ingen redoable handlinger, eller den neste redoable handlingstypen er ukjent, er returverdien null.

Merknader

Hvilke typer handlinger som kan angres eller redone inkluderer å skrive inn, slette, dra-slipp, Klipp ut og Lim inn-operasjoner. Denne informasjonen kan være nyttig for programmer som gir et utvidet grensesnitt for Angre og gjøre om operasjoner, for eksempel en miste-ned liste av redoable handlinger.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger meldinger, EM_GETUNDONAME, EM_REDO, EM_UNDO, UNDONAMEID

Index