ENDROPFILES

ENDDROPFILES -strukturen inneholder informasjon som er tilknyttet en varslingsmelding EN_DROPFILES . Rich edit-kontrollen sender denne varslingsmelding når den mottar en WM_DROPFILES -melding.

typeDef struct _endropfiles {NMHDR nmhdr; 
    HÅNDTERE hDrop; 
    LANG cp; 
    BOOL fProtected; 
} ENDROPFILES 

 

Medlemmer

nmhdr
Varsling topptekst.
hDrop
Håndtere til listen innfelt filer (samme som med WM_DROPFILES). Denne referansen brukes med funksjonene DragFinish, DragQueryFileog DragQueryPoint.
cp
Tegnplasseringen som slippes filene ville bli satt inn.
fProtected
Boolsk verdi som angir om den angitte tegnplasseringen er beskyttet (TRUE) eller ikke beskyttet (USANN).

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rik redigere kontroller oversikt, Rediger strukturer, DragFinish, DragQueryFile, DragQueryPoint, EN_DROPFILES, WM_DROPFILES

Index