IRichEditOleCallback::GetDragDropEffect

Gjør det mulig for klienten å angi virkningene av en slipp-operasjon.

() HRESULT GetDragDropEffect BOOL  fDrag, DWORD  grfKeyState, LPDWORD  pdwEffect  );
 

Parametere

fDrag
TRUE er Hvis spørringen er for en IDropTarget::DragEnter eller IDropTarget::DragOver , USANN hvis spørringen for IDropTarget::Drop.
grfKeyState
Nøkkel tilstand som definert av OLE.
pdwEffect
Pekeren til variabelen som inneholder effekten brukes vanligvis av en rich edit-kontrollen. Kom tilbake, er variabelen angitt til effekten til å bruke.

Returverdier

Ingen returverdi.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rik redigere kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IDropTarget::DragEnter, IDropTarget::DragOver, IDropTarget::DropIRichEditOleCallback

Index