TEXTRANGE

TEXTRANGE strukturen mottar et område med tekst fra en rich edit-kontrollen. Denne strukturen er fylt ut av en EM_GETTEXTRANGE-melding. Bufferen som medlemmet lpstrText peker til, må være stor nok til å motta alle tegn og nulltegn teminating.

pedef struct _textrange {CHARRANGE-avregning; 
    LPSTR lpstrText; 
} TEXTRANGE 

 

Medlemmer

avregning
Tegnområde å få.
lpstrText
Pekeren til bufferen for å motta teksten.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.
Unicode:Definert som Unicode- og ANSI-strukturer.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger strukturer, EM_GETTEXTRANGE

Index