EM_GETIMECOLOR

Henter IME sammensetning fargen. Denne meldingen er tilgjengelig bare i asiatiske versjoner av operativsystemet.

EM_GETIMECOLOR
wParam = 0; (WPARAM)
lParam = (LPARAM) (COMPCOLOR *) aCompColor 

Parametere

aCompColor
Adressen til en matrise med 4-element av COMPCOLOR strukturer som mottar sammensetning-farge.

Returverdier

Returnerer ikke-null null hvis det lykkes, ellers.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger meldinger, COMPCOLOR

Index