Rediger tekstoperasjoner

Et program kan sende meldinger til å hente eller søke etter tekst i en rich edit-kontrollen. Du kan hente enten den merkede teksten eller et angitt område med tekst.

For å få den merkede teksten i en rich edit-kontrollen, kan du bruke EM_GETSELTEXT -meldingen. Teksten kopieres til den angitte tegnet matrisen. Du må sikre at matrisen er stort nok til å holde den merkede teksten i tillegg til en nulltegnet.

Hvis du vil hente et angitt område med tekst, kan du bruke EM_GETTEXTRANGE -meldingen. TEXTRANGE -strukturen som brukes med denne meldingen angir tekstområdet til å hente og peker til en tegnmatrise med som mottar teksten. Her igjen, må programmet sikre at matrisen er stort nok for den angitte teksten pluss en nulltegnet.

Du kan søke etter en streng i en rich edit-kontrollen ved hjelp av EM_FINDTEXT -meldingen. FINNTEKST -strukturen som brukes med denne meldingen angir tekstområdet å søke og strengen du vil søke etter. Du kan også angi alternativer som om søket skiller mellom små og store bokstaver.

Index