Bunnløse RichEdit-kontroller

Et program kan endre størrelsen på en rich edit-kontrollen etter behov, slik at det er alltid samme størrelse som innholdet. Rich edit-kontrollen støtter denne såkalte "bunnløse" funksjonaliteten ved å sende det overordnede vinduet en EN_REQUESTRESIZE varslingsmelding når størrelsen på innholdet endres.

Ved behandling av EN_REQUESTRESIZE varselmeldingen, bør et program størrelsen på kontrollen til dimensjonene i den angitte REQRESIZE -strukturen. Et program kan også flytte informasjon i nærheten av kontrollen for å få plass til kontrollens endring i høyden. Endre størrelsen på kontrollen, kan du bruke funksjonen SetWindowPos.

Du kan tvinge en bunnløse rich edit-kontrollen til å sende en varslingsmelding EN_REQUESTRESIZE ved hjelp av EM_REQUESTRESIZE -meldingen. Denne meldingen kan være nyttig ved behandling av WM_SIZE -melding.

Du vil motta varselmeldinger for EN_REQUESTRESIZE, må du aktivere meldingen ved hjelp av EM_SETEVENTMASK -melding.