EN_IMECHANGE

Varsler en rik redigere kontrollens overordnede som IME-Konverteringsstatus er endret. Denne meldingen er tilgjengelig bare for asiatiske versjoner av operativsystemet.

EN_IMECHANGE
wParam = uID (WPARAM) (UINT);
lParam = 0 (LPARAM) 

Parametere

uID
Identifikator for rich edit-kontrollen.

Returverdier

Returnerer null.

Merknader

Hvis du vil motta EN_IMECHANGE beskjed, angi ENM_IMECHANGE-flagget i masken sendt med EM_SETEVENTMASK meldingen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Som ikke støttes.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger varselmeldinger

Index