EM_SELECTIONTYPE

EM_SELECTIONTYPE meldingen bestemmer utvalgstypen for en rich edit-kontrollen.

EM_SELECTIONTYPE wParam = 0; 
lParam = 0 

 

Returverdier

Returnerer SEL_EMPTY, hvis det merkede området er tom, eller ett eller flere av følgende verdier:

Verdi Innholdet i det merkede området
SEL_TEXT Tekst
SEL_OBJECT Minst ett OLE-objekt
SEL_MULTICHAR Mer enn ett tegn av tekst
SEL_MULTIOBJECT Flere OLE-objekter

Merknader

Denne meldingen er nyttig under WM_SIZE behandling for overordnet av en bunnløse rich edit-kontrollen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger meldinger, WM_SIZE

Index