IRichEditOleCallback::QueryInsertObject

En spørring at programmet som om et objekt skal settes. Dette medlemmet kalles når du limer inn, og når du leser RTF.

 () HRESULT QueryInsertObject LPCLSID  lpclsid, LPSTORAGE  lpstg, lang  cp  );
 

Parametere

lpclsid
Klasseidentifikatoren for objektet som skal settes inn.
lpstg
Lagring som inneholder objektet.
cp
Tegnplasseringen som objektet skal settes.

Returverdier

Returnerer suksess status. Hvis SCODE av resultatet ikke er S_OK, objektet ikke er satt inn.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IRichEditOleCallback

Index