EM_SETEVENTMASK

EM_SETEVENTMASK meldingen angir hendelsesmaske for en rich edit-kontrollen. Hendelsen masken angir hvilke varselmeldinger kontrollen sender til det overordnede vinduet.

EM_SETEVENTMASK wParam = 0; 
lParam = dwMask (LPARAM) (DWORD) 

 

Parametere

dwMask
Nye hendelsesmaske for rich edit-kontrollen.

Returverdier

Returnerer den forrige hendelsesmaske.

Merknader

Hendelsesmaske standard (før alle er sett) er ENM_NONE.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, RichEdit-meldinger

Index