EM_GETEVENTMASK

EM_GETEVENTMASK meldingen henter hendelsesmaske for en rich edit-kontrollen. Hendelsen masken angir hvilke varselmeldinger kontrollen sender til det overordnede vinduet.

EM_GETEVENTMASK wParam = 0;  / / brukt; må være null lParam = 0;  / / brukt; må være null 

 

Returverdier

Returnerer hendelsesmaske for rich edit-kontrollen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, RichEdit-meldinger

Index