MSGFILTER

MSGFILTER -strukturen inneholder informasjon om en hendelse med tastatur eller mus. Rich edit-kontrollen sender denne strukturen til det overordnede vinduet som en del av en varslingsmelding for EN_MSGFILTER, slik at overordnet å endre meldingen eller forhindre det fra å være prosessert.

typeDef struct _msgfilter {NMHDR nmhdr; 
    UINT msg; 
    _WPAD _wPad1; 
    WPARAM wParam; 
    _WPAD _wPad2; 
    LPARAM lParam; 
} MSGFILTER 

 

Medlemmer

nmhdr
Angir en NMHDR struktur. Det koden i NMHDR -strukturen er meldingskoden EN_MSGFILTER som identifiserer meldingen som sendes.
msg
Angir tastaturet eller musen meldings-IDen.
wParam
Angir parameteren wParam av meldingen.
lParam
Angir lParam -parameteren for meldingen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger strukturer, EN_MSGFILTER

Index