IRichEditOle::ActivateAs

Håndtakene OLE "Aktivere som" oppførsel ved lossing alle objekter av gamle klassen, forteller OLE å behandle disse objektene som objekter av den nye klassen og omlader objektene. Hvis objekter ikke kan lastes, slettes de.

() HRESULT ActivateAs REFCLSID  rclsid, REFCLSID  rclsidAs  );
 

Parametere

rclsid
Klasseidentifikatoren for gamle klassen.
rclsidAs
Klasse-IDen for den nye klassen.

Returverdier

Returnerer suksess status. Bruk GetScode til å hente en SCODE. Kan være S_OK på suksess eller en SCODE returnerte fra OLE.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IRichEditOle