SELCHANGE

SELCHANGE -stucture inneholder informasjon som er tilknyttet en varslingsmelding EN_SELCHANGE . Rich edit-kontrollen sender denne meldingen til det overordnede vinduet når det gjeldende merkede området endres.

typeDef struct _selchange {NMHDR nmhdr; 
    CHARRANGE avregning; 
    WORD seltyp; 
} SELCHANGE 

 

Medlemmer

nmhdr
Varsling topptekst.
avregning
Nytt utvalg-området.
seltyp
Verdi som angir innholdet i den nye markeringen. Dette medlemmet er SEL_EMPTY Hvis det merkede området er tom eller ett eller flere av følgende verdier:
Verdi Innholdet i det merkede området
SEL_TEXT Tekst
SEL_OBJECT Minst ett OLE-objekt
SEL_MULTICHAR Mer enn ett tegn av tekst
SEL_MULTIOBJECT Flere OLE-objekter

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger strukturer, EN_SELCHANGE

Index