EM_FINDTEXTEX

Søker etter tekst i en rich edit-kontrollen.

EM_FINDTEXTEX wParam = (WPARAM) (UINT) fuFlags; 
lParam = (LPARAM) (FINDTEXTEX langt *) lpFindText 

 

Parametere

fuFlags
Null eller flere av verdiene FR_MATCHCASE og FR_WHOLEWORD.
lpFindText
Adressen til en FINDTEXTEX struktur som inneholder informasjon om søkeoperasjonen.

Returverdier

Returnerer en nullbasert tegnplasseringen for neste forekomst, eller -1 Hvis det er ingen flere treff.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.
Unicode:Definert som Unicode- og ANSI-meldinger.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger meldinger, FINDTEXTEX

Index