IRichEditOle::SetHostNames

Angir "vertsnavn" å bli gitt til objekter som de settes til en rik redigeringskontroll. Vertsnavn brukes i brukergrensesnittet for servere til å beskrive beholder sammenheng med åpnede objekter.

() HRESULT SetHostNames LPCSTR  lpstrContainerApp, LPCSTR  lpstrContainerObj  );
 

Parametere

szContainerApp
Null-terminert navnet på beholderprogrammet.
szContainerObj
Null-terminert navnet på beholderdokument eller objekt.

Returverdier

Returnerer suksess status. Bruk GetScode til å hente en scode. Kan være S_OK på suksess eller E_OUTOFMEMORY Hvis minne ikke kan tildeles for å huske strengene.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IRichEditOle

Index