EDITSTREAM

EDITSTREAM -strukturen inneholder informasjon som et program sender til en rich edit-kontrollen i en EM_STREAMIN - eller EM_STREAMOUT -melding. Rich edit-kontrollen bruker informasjonen til å overføre en datastrøm inn i eller ut av kontrollen.

typeDef struct _editstream {DWORD dwCookie; 
    DWORD dwError; 
    EDITSTREAMCALLBACK pfnCallback; 
} EDITSTREAM 

 

Medlemmer

dwCookie
Angir en Programdefinert verdi som rich edit-kontrollen sender til funksjonen for EditStreamCallback -tilbakeringing angitt av pfnCallback -medlemmet.
dwError
Angir resultatene av strømmen i (lese) eller stream ut (skrive)-operasjon. Verdien null angir at ingen feil. En annen verdi enn null kan være verdien som returneres av funksjonen EditStreamCallback eller en kode som angir at det oppstod en feil på kontrollen.
pfnCallback
Pekeren til en EditStreamCallback -funksjonen, som er en programdefinert funksjon som kontrollen kaller til å overføre data. Kontrollen kaller tilbakeringingsfunksjonen gjentatte ganger, overføring av en del av dataene med hver samtale.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger strukturer, EditStreamCallback, EM_STREAMIN, EM_STREAMOUT

Index