EM_SETUNDOLIMIT

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

RichEdit 2.0 og senere: Sende en EM_SETUNDOLIMIT melding til en rich edit-kontrollen til å angi maksimalt antall handlinger som kan lagres i køen angre.

RichEdit 1.0: Denne meldingen støttes ikke.

EM_SETUNDOLIMIT wParam = (WPARAM) nMax;    / / Dette er maksimalt antall angre-handlinger
lParam = 0;               / / brukt; må være null 

 

Parametere

nMax
Verdien av wParam. Angir maksimalt antall handlinger som kan lagres i køen angre.

Returverdier

Returverdien er nye maksimalt antall angre-handlinger for rich edit-kontrollen. Denne verdien kan være mindre enn nMax Hvis minnet er begrenset.

Merknader

Som standard er maksimalt antall handlinger i angre-køen 100. Hvis du øker dette nummeret, må det være nok tilgjengelig minne til å få plass til det nye nummeret. For bedre ytelse, setter du grensen til den minste tillatte verdien.

Hvis du setter grensen til null, deaktiveres Angre-funksjonen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger meldinger, EM_CANREDO, EM_GETREDONAME, EM_GETUNDONAME, EM_REDO, EM_UNDO

Index