IRichEditOle::HandsOffStorage

Forteller en rich edit-kontrollen til å frigi sin referanse til Lagringsgrensesnittet som er knyttet til det angitte objektet. Dette kallet kaller ikke objektets IPersistStorage::HandsOffStorage -metoden, Oppkalleren må gjøre det.

() HRESULT HandsOffStorage LONG iob  );
 

Parametere

iob
Indeksen for objektet som har lagring som skal frigis. Hvis denne parameteren er REO_IOB_SELECTION, som lagring for det merkede objektet skal frigis.

Returverdier

Returnerer suksess status. Bruk GetScode til å hente en SCODE. Kan være S_OK på suksess eller E_INVALIDARG Hvis indeksen er ugyldig.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rik redigere kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IPersistStorage::HandsOffStorage, IRichEditOle

Index