PARAFORMAT2

[Dette er foreløpige dokumentasjonen og endring.]

PARAFORMAT2 -strukturen inneholder informasjon om avsnittsformateringen attributter i en rich edit-kontrollen. PARAFORMAT2 er en rich edit 2.0 forlengelse av PARAFORMAT -strukturen. Rich edit 2.0 kan du bruke enten strukturen med EM_GETPARAFORMAT og EM_SETPARAFORMAT -meldinger.

typeDef struct _paraformat {UINT cbSize; 
  _WPAD _wPad1; 
  DWORD dwMask; 
  WORD wNumbering; 
  WORD wReserved; / / omdefineres som wEffects i PARAFORMAT2
  LANG dxStartIndent; 
  LANG dxRightIndent; 
  LANG dxOffset; 
  WORD wAlignment; 
  KORT cTabCount; 
  LANG rgxTabs [MAX_TAB_STOPS]; 
  LANG dySpaceBefore;   / / loddrett avstand før para
  LANG dySpaceAfter;   / / loddrett avstand etter avsnitt
  LANG dyLineSpacing;   / / linjeavstand avhengig av regelen
  KORT sStyle;      / / style håndtaket
  BYTE bLineSpacingRule; / / regel for linje avstand (se tom.doc)
  BYTE bCRC;       / / forbeholdt CRC for rask søking
  WORD wShadingWeight;  / / skyggelegging i hundredeler av en prosent.
  WORD wShadingStyle;   / / bite 0: stil, 1: cfpat, 2: cbpat
  WORD wNumberingStart;  / / startverdi for nummerering
  WORD wNumberingStyle;  / / justering, roman/arabisk, (,)),., osv.
  WORD wNumberingTab;   / / plass bet 1ste innrykk og 1ste-linje tekst
  WORD wBorderSpace;   / / mellomrom mellom kantlinjen og teksten (twips)
  WORD wBorderWidth;   / / border Pennetykkelse (twips)
  WORD wBorders;     / / byte 0: biter angir hvilke kantlinjer
               / / bite 2: border stil, 3: fargeindeks
} PARAFORMAT2; 
# define wEffects wReserved 

Medlemmer

cbSize
Angir størrelsen, i byte, på denne strukturen. Før du sender denne strukturen til en rich edit-kontrollen, angir du cbSize til størrelsen på PARAFORMAT eller PARAFORMAT2 -strukturen. Hvis cbSize er lik størrelsen på en PARAFORMAT struktur, bruker kontrollen bare PARAFORMAT medlemmer.
dwMask
Angir delene av PARAFORMAT2 -struktur som inneholder gyldig informasjon. DwMask -medlem kan være en kombinasjon av verdier fra to sett med Bitflagg. Ett sett angir strukturmedlemmer som er gyldige. Et annet sett angir gyldige attributter i wEffects -medlem.

Angi følgende verdier å angi gyldig strukturmedlemmer.
Verdi Betydning
PFM_ALIGNMENT Det wAlignment er gyldig.
PFM_BORDER Medlemmene wBorderSpace, wBorderWidthog wBorders er gyldig.
PFM_LINESPACING DyLineSpacing og bLineSpacingRule -medlemmer er gyldige.
PFM_NUMBERING Det wNumbering er gyldig.
PFM_NUMBERINGSTART Det wNumberingStart er gyldig.
PFM_NUMBERINGSTYLE Det wNumberingStyle er gyldig.
PFM_NUMBERINGTAB Det wNumberingTab er gyldig.
PFM_OFFSET Det dxOffset er gyldig.
PFM_OFFSETINDENT DxStartIndent -medlem er gyldig. Hvis du vil angi innrykket, angir dxStartIndent hvor du vil rykke inn forhold til gjeldende innrykk.
PFM_RIGHTINDENT Det dxRightIndent er gyldig.
PFM_SHADING WShadingWeight og wShadingStyle -medlemmer er gyldige.
PFM_SPACEAFTER Det dySpaceAfter er gyldig.
PFM_SPACEBEFORE Det dySpaceBefore er gyldig.
PFM_STARTINDENT DxStartIndent -medlem er gyldig og angir innrykket fra venstremargen. Hvis både PFM_STARTINDENT og PFM_OFFSETINDENT er angitt, forrang PFM_STARTINDENT.
PFM_STYLE Det sStyle er gyldig.
PFM_TABSTOPS CTabCount og rgxTabs -medlemmer er gyldige.

Angi følgende verdier å angi gyldige attributter av medlemmet wEffects.
Verdi Betydning
PFM_DONOTHYPHEN PFE_DONOTHYPHEN-verdien er gyldig.
PFM_KEEP PFE_KEEP-verdien er gyldig.
PFM_KEEPNEXT PFE_KEEPNEXT-verdien er gyldig.
PFM_NOLINENUMBER PFE_NOLINENUMBER-verdien er gyldig.
PFM_NOWIDOWCONTROL PFE_NOWIDOWCONTROL-verdien er gyldig.
PFM_PAGEBREAKBEFORE PFE_PAGEBREAKBEFORE-verdien er gyldig.
PFM_RTLPARA PFE_RTLPARA-verdien er gyldig.
PFM_SIDEBYSIDE PFE_SIDEBYSIDE-verdien er gyldig.
PFM_TABLE PFE_TABLEROW, PFE_TABLECELLEND og PFE_TABLECELL-verdiene er gyldige.

wNumbering
Angir alternativene for punktmerkede eller nummererte avsnittet. Hvis du vil bruke dette medlemmet, sett flagget PFM_NUMBERING i dwMask -medlem. Dette medlemmet kan være en av følgende verdier.
Verdi Betydning
null Ingen, avsnittsnummerering eller punktmerking.
PFN_BULLET Sette inn et punkttegn i begynnelsen av hvert merket avsnitt.

Rich redigeringskontroller vise ikke avsnitt-tall. For kompatibilitet med Microsoft tekst objekt modell (TOM) grensesnitt, kan wNumbering imidlertid angi en av følgende verdier; rich edit-kontrollen lagrer verdien, men bruker den ikke for å vise teksten.
Verdi Betydning
2 Bruke arabiske tall (1, 2, 3,...).
3 Bruke små bokstaver (a, b, c,...).
4 Bruke store bokstaver (A, B, C,...).
5 Bruke små romertall (i, ii, iii,...).
6 Bruke små romertall (I, II, III,...).
7 Bruke en sekvens med tegn som begynner med Unicode-tegnet angitt av wNumberingStart -medlemmet.

wReserved eller wEffects
RichEdit 2.0: Et sett med Bitflagg som angir avsnitt effekter. Disse flaggene er inkludert bare for kompatibilitet med TOM grensesnitt; rich edit-kontrollen lagrer verdien, men bruker den ikke for å vise teksten.

Dette medlemmet kan være en kombinasjon av følgende verdier.
Verdi Betydning
PFE_DONOTHYPHEN Deaktivere automatisk orddeling.
PFE_KEEP Ingen sideskift i avsnittet.
PFE_KEEPNEXT Ingen sideskift mellom avsnitt denne og neste.
PFE_NOLINENUMBER Deaktivere linjenummerering.
PFE_NOWIDOWCONTROL Deaktivere kontroll med løse linjer for dette avsnittet.
PFE_PAGEBREAKBEFORE Sette inn et sideskift før dette avsnittet.
PFE_RTLPARA Vise teksten med leseretning fra høyre mot venstre.
PFE_SIDEBYSIDE Vise avsnittene side-ved-side.
PFE_TABLECELL Avsnittet er i en tabellcelle, men er ikke det siste avsnittet i cellen.
PFE_TABLECELLEND Avsnittet er siste i en tabellcelle.
PFE_TABLEROW Avsnittet beskriver en rad i en tabell.

RichEdit 1.0: Reservert; må være null.

dxStartIndent
Angir innrykk, i twiper, av første linje i avsnittet. Innrykk av etterfølgende linjer, avhenger av dxOffset -medlem. For å bruke dxStartIndent -medlem, kan du sette flagget PFM_STARTINDENT eller PFM_OFFSETINDENT i dwMask -medlem.

Hvis du vil angi innrykket, kan du bruke PFM_STARTINDENT-flagget til å angi en absolutt innrykk fra venstre marg; eller bruke PFM_OFFSETINDENT-flagget til å angi et innrykk forhold til avsnittet gjeldende innrykk. Bruke enten flagg til å hente gjeldende innrykk.

dxRightIndent
Angir innrykk, i twiper, på høyre side av avsnittet, i forhold til den høyre margen. For å bruke dette medlemmet, sette PFM_RIGHTINDENT-flagget i dwMask -medlem.
dxOffset
Angir innrykk, i twiper, de andre og etterfølgende linjer, forhold til innrykk av første linje. Den første linjen er rykket inn hvis dette medlemmet er negativt, eller rykkes ut er dette medlemmet er positivt. For å bruke dette medlemmet, sette PFM_OFFSET-flagget i dwMask -medlem.
wAlignment
Angir avsnittsjusteringen. Hvis du vil bruke dette medlemmet, sett flagget PFM_ALIGNMENT i dwMask -medlem. Dette medlemmet kan være en av følgende verdier.
Verdi Betydning
PFA_LEFT Avsnitt som er justert etter venstre marg.
PFA_RIGHT Avsnitt som er justert med høyre marg.
PFA_CENTER Avsnitt er midtstilt.
PFA_JUSTIFY RichEdit 2.0: Avsnitt er berettiget. Denne verdien er inkludert for kompatibilitet med TOM grensesnitt; rik redigere Vis teksten som er justert etter venstre marg.

cTabCount
Angir hvor mange tabulatorstopp som er definert i rgxTabs -matrise.
rgxTabs
En datatabell med absolutt tabulatorposisjon. Hvert element i matrisen angir informasjon om et tabulatorstopp. De 24 bitene signifikante angi absolutt forskyvningen i twips. For å bruke dette medlemmet, sette PFM_TABSTOPS-flagget i dwMask -medlem.

RichEdit 2.0: For kompatibilitet med TOM grensesnitt, kan du bruke 8 signifikante-biter til å lagre tilleggsinformasjon om hver tabulator. Disse biter påvirker ikke visningen for rich edit-kontrollen.

Biter 24-27 kan angi en av følgende verdier for å angi tabulatorjustering.
Verdi Betydning
0 Vanlige kategorien
1 Midtstillingstabulator
2 Høyrejustert
3 Desimaltabulator
4 Word linjetabulator (loddrett strek)

Biter 28--31 kan angi en av følgende verdier vil angi type fylltegn.
Verdi Betydning
0 Ingen leder
1 Stiplede leder
2 Stiplet leder
3 Understreket leder
4 Tykk linje leder
5 Dobbel linje leder

dySpaceBefore
Angir størrelsen, i twiper, av avstanden over avsnittet. For å bruke dette medlemmet, sette PFM_SPACEBEFORE-flagget i dwMask -medlem.
dySpaceAfter
Angir størrelsen, i twiper, av avstanden under avsnittet. For å bruke dette medlemmet, sette PFM_SPACEAFTER-flagget i dwMask -medlem.
dyLineSpacing
Angir avstanden mellom linjer. En beskrivelse av hvordan denne verdien tolkes, kan du se bLineSpacingRule -medlem. For å bruke dette medlemmet, sette PFM_LINESPACING-flagget i dwMask -medlem.
sStyle
Angir tekststilen. Hvis du vil bruke dette medlemmet, sett flagget PFM_STYLE i dwMask -medlem. Dette medlemmet er inkludert bare for kompatibilitet med TOM grensesnitt og Microsoft Word; rich edit-kontrollen lagrer verdien, men bruker den ikke for å vise teksten.
bLineSpacingRule
Angir hvilken type linjeavstand. Hvis du vil bruke dette medlemmet, sett flagget PFM_SPACEAFTER i dwMask -medlem. Dette medlemmet kan være en av følgende verdier.
Verdi Betydning
0 Enkel linjeavstand. DyLineSpacing -medlemmet ignoreres.
1 En og en halv avstand. DyLineSpacing -medlemmet ignoreres.
2 Dobbel linjeavstand. DyLineSpacing -medlemmet ignoreres.
3 DyLineSpacing -medlem angir avstanden, i twiper, fra én linje til neste. Hvis dyLineSpacing angir en verdi som er mindre enn enkel linjeavstand, viser kontrollen enkel linjeavstand tekst.
4 DyLineSpacing -medlem angir avstanden, i twiper, fra én linje til neste. Kontrollen bruker den nøyaktige avstanden som er angitt, selv om dyLineSpacing angir en verdi som er mindre enn enkel linjeavstand.
5 Verdien av dyLineSpacing / 20 er avstanden, i linjer, fra én linje til neste. Dermed er innstillingen dyLineSpacing til 20 gir enkel linjeavstand tekst, 40 vil ha dobbel, 60 er trippel-langt fra hverandre, og så videre.

bCRC
Reservert.
wShadingWeight
Hvis du angir en verdi mellom null og 100 for å angi prosent av forgrunnsfargen å bruke i skyggelegging. WShadingStyle -medlem angir forgrunns- og bakgrunnsfarger for skyggelegging. En verdi på 5 angir en skyggeleggingsfargen som består av 5 prosent forgrunnsfargen og bakgrunnsfargen i 95 prosent. Bruke disse medlemmene, sette PFM_SHADING-flagget i dwMask -medlem. Dette medlemmet er inkludert bare for kompatibilitet med Microsoft Word; rich edit-kontrollen lagrer verdien, men bruker den ikke for å vise teksten.
wShadingStyle
Angir stilen og fargene som brukes for bakgrunnsskyggelegging for. Bitene 0-3 inneholder stilen skyggelegging, biter 4 til 7 inneholder fargeindeksen forgrunnen, og biter 8 til 11 inneholder fargeindeksen bakgrunn. Hvis du vil bruke dette medlemmet, sett flagget PFM_SHADING i dwMask -medlem. Dette medlemmet er inkludert bare for kompatibilitet med Microsoft Word; rich edit-kontrollen lagrer verdien, men bruker den ikke for å vise teksten.

Skyggelegging stilen kan være en av følgende verdier.
Verdi Betydning Verdi Betydning
0 Ingen
1 Mørkt vannrett 7 Lys vassrett
2 Mørkt loddrett 8 Lys loddrett
3 Mørk ned diagonalt 9 Lys ned diagonalt
4 Mørk diagonalt opp 10 Lyse opp diagonalt
5 Mørkt rutenett 11 Lys rutenett
6 Mørkt gitter 12 Lys gitter

Fargeindekser forgrunns- og bakgrunnsfarger kan være en av følgende verdier.
Verdi Farge Verdi Farge
0 Svart 8 Mørk blå
1 Blå 9 Mørk cyan
2 Cyan 10 Mørkegrønn
3 Green 11 M++rk magenta
4 Magenta 12 Mørk rød
5 Red 13 Olivengrønn
6 Gul 14 Mørk grå
7 White 15 Lys grå

wNumberingStart
Angir startnummeret eller Unicode-verdien skal brukes for nummererte avsnitt. Bruk dette medlemmet i forbindelse med wNumbering -medlem. Dette medlemmet er inkludert bare for kompatibilitet med TOM grensesnitt; rich edit-kontrollen lagrer verdien, men bruker ikke den til å vise tekst eller punktmerking. For å bruke dette medlemmet, sette PFM_NUMBERINGSTART-flagget i dwMask -medlem.
wNumberingStyle
Angir nummereringsstilen du vil bruke med nummererte avsnitt. Bruk dette medlemmet i forbindelse med wNumbering -medlem. Dette medlemmet er inkludert bare for kompatibilitet med TOM grensesnitt; rich edit-kontrollen lagrer verdien, men bruker ikke den til å vise tekst eller punktmerking. Hvis du vil bruke dette medlemmet, sett flagget PFM_NUMBERINGSTYLE i dwMask -medlem. Dette medlemmet kan være en av følgende verdier.
Verdi Betydning
0 Etterfølg tallet med en høyreparentes.
1 Etterfølg tallet med punktum.
2 Angi tall i parentes.
0x8000 Tvinge romertall.

wNumberingTab
Angir minimumsavstanden, i twiper, mellom en avsnittsnummeret og avsnittsteksten. Bruk dette medlemmet i forbindelse med wNumbering -medlem. Dette medlemmet er inkludert bare for kompatibilitet med TOM grensesnitt; rich edit-kontrollen lagrer verdien, men bruker ikke den til å vise tekst. For å bruke dette medlemmet, sette PFM_NUMBERINGTAB-flagget i dwMask -medlem.
wBorderSpace
Angir avstanden, i twiper, mellom kantlinjen og avsnittsteksten. WBorderSpace, wBorderWidthog wBorders -medlemmer er inkludert for kompatibilitet med Microsoft Word; rich edit-kontrollen lagrer verdiene, men bruker ikke dem til å vise tekst. For å bruke dette medlemmet, sette PFM_BORDER-flagget i dwMask -medlem.
wBorderWidth
Angir bredden i TWiP, på kantlinjen. For å bruke dette medlemmet, sette PFM_BORDER-flagget i dwMask -medlem.
wBorders
Angir plasseringen, stilen og fargen på kantlinjen. Bitene 0 til 7 angi hvilke lokasjoner som kantlinje, biter 8 til 11 angi kantlinjestilen, og biter 12 til 15 angi fargeindeksen kantlinje. For å bruke dette medlemmet, sette PFM_BORDER-flagget i dwMask -medlem.

Angi kantlinje-lokasjoner ved hjelp av en kombinasjon av følgende verdier.
Verdi Betydning
1 Venstre kantlinje
2 Høyre kantlinje
4 Øvre kantlinje
8 Nedre kantline
16 Indre kantliner
32 Ytre kantlinene
64 Autocolor. Hvis denne biten er angitt, brukes ikke fargeindeksen i biter 12-15.

Angi kantlinjestilen ved hjelp av en av følgende verdier.
Verdi Stil Verdi Stil
0 Ingen 6 6 poeng
1 ¾ punkt 7 ¾ punkt doble
2 1½ punkt 8 1½ punkt doble
3 2¼ punkt 9 2¼ punkt doble
4 3 poeng 10 ¾ punkt grå
5 4½ punkt 11 ¾ punkt grå stiplede

Angi kantlinjefarge ved hjelp av en av følgende verdier. Denne verdien ignoreres hvis autocolor biten (bit 6) er satt.
Verdi Farge Verdi Farge
0 Svart 8 Mørk blå
1 Blå 9 Mørk cyan
2 Cyan 10 Mørkegrønn
3 Green 11 M++rk magenta
4 Magenta 12 Mørk rød
5 Red 13 Olivengrønn
6 Gul 14 Mørk grå
7 White 15 Lys grå

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger strukturer, EM_GETPARAFORMAT, EM_SETPARAFORMAT, PARAFORMAT

Index