IRichEditOle::SaveCompleted

Forteller en rich edit-kontrollen at den siste lagringen er fullført, og at det bør holde til en annen lagringsplass for objektet.

 () HRESULT SaveCompleted LANG  iob, LPSTORAGE  lpstg  );
 

Parametere

iob
Indeksen for objektet som har lagring angis. Hvis denne parameteren er REO_IOB_SELECTION, brukes det merkede objektet.
pstg
Nye lagring for objektet. Hvis lagring ikke er NULL, utgivelser rich edit-kontrollen noen lagring det er tiden holder for objektet, og bruker denne nye lagring i stedet.

Returverdier

Returnerer suksess status. Bruk GetScode til å hente en SCODE. Kan være S_OK på suksess eller E_INVALIDARG Hvis indeksen er ugyldig.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richole.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, Rediger OLE-grensesnitt, IRichEditOle

Index