EM_CANPASTE

EM_CANPASTE meldingen bestemmer om rich edit-kontrollen kan lime inn et angitte utklippstaveformat.

EM_CANPASTE wParam = (WPARAM) (UINT) uFormat; 
lParam = 0 

 

Parametere

uFormat
Verdien identifiserer utklippstavleformat å prøve, eller null for å prøve alle formater på utklippstavlen.

Returverdier

Returnerer en ikke-null verdi hvis Utklippstavleformatet kan limes eller null ellers.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, RichEdit-meldinger

Index