EM_SETOLECALLBACK

EM_SETOLECALLBACK meldingen gir en rich edit-kontrollen i et IRichEditOleCallback -objekt som kontrollen bruker til å få OLE-relaterte ressurser og informasjon fra klienten.

EM_SETOLECALLBACK wParam = 0; 
lParam = (LPARAM) (IRichEditOleCallback langt *) lpObj 

 

Parametere

lpObj
Pekeren til et IRichEditOleCallback -objekt. Kontrollen kaller funksjonen AddRef for objektet før retur.

Returverdier

Returnerer en ikke-null verdi hvis vellykket eller null ellers.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rediger kontroller oversikt, RichEdit-meldinger

Index