EM_DISPLAYBAND

EM_DISPLAYBAND meldingen viser en del av en rich edit-kontrollen innholdet, som tidligere formatert for en enhet som bruker EM_FORMATRANGE -melding.

EM_DISPLAYBAND wParam = 0; 
lParam = (LPARAM) (LPRECT) lprc 

 

Parametere

lprc
Pekeren til en RECT -strukturen som angir området av enheten for å vise til.

Returverdier

Hvis operasjonen lykkes, er returverdien sann.

Hvis operasjonen mislykkes, er verdien som returneres USANN.

Merknader

Tekst- og OLE-objekter skal kuttes, ved rektanglet. Programmet trenger ikke å angi klipping-område.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.51 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i richedit.h.

Se også

Rik redigere kontroller oversikt, Rediger meldinger, EM_FORMATRANGE, RECT

Index