menuhelpid

Menuhelpid -strukturen er endelige dataene skrives til RT_MENU-ressurs for en meny eller undermeny hvis det resInfo medlemmet av POPUPMENUITEM struktur er satt til MFR_POPUP. Strukturen menuhelpid definisjon gitt her er for forklaring bare; Det finnes ikke i en standard topptekst-fil.

 typeDef struct menuhelpid {DWORD ID for hjelp for; 
} menuhelpid 

 

Medlem

iD for hjelp for
Angir en numerisk uttrykk som angir identifikatoren brukes til å identifisere på-menyen under behandling av WM_HELP.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs strukturer, MENUHEADER, POPUPMENUITEM

Index