EndUpdateResource

Funksjonen EndUpdateResource slutter en ressurs-oppdateringen i en kjørbar fil.

BOOL EndUpdateResource) HÅNDTERE  hUpdate, / / -oppdateringsfilen håndtereBOOLfDiscard / / skrive flagg);
 

Parametere

hUpdate
Referansen som ble brukt i en ressurs-oppdatering. Denne referansen som returneres av funksjonen BeginUpdateResource.
fDiscard
Angir om skrive ressursoppdateringer til en kjørbar fil. Hvis denne parameteren er sann, endringer ingen til den kjørbare filen. Hvis den er FALSE, er endringene gjort.

Returverdier

Hvis funksjonen er vellykket og akkumulert ressurs endringer angitt av kall til funksjonen UpdateResource skrives til den angitte kjørbare filen, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Som ikke støttes.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winbase.h.
Importere biblioteket:Bruk kernel32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs funksjoner, BeginUpdateResource, UpdateResource

Index