LOCALHEADER

LOCALHEADER -strukturen inneholder x - og y-koordinatene til en hotspot forbundet med markøren identifiseres av en RESDIR struktur. LOCALHEADER strukturen definisjon gitt her er for forklaring bare; Det finnes ikke i en standard topptekst-fil.

typeDef struct tagLOCALHEADER {WORD xHotSpot; 
    WORD yHotSpot; 
} LOCALHEADER 

 

Medlemmer

xHotSpot
Angir x-koordinaten, i piksler, på markøren aktiveringspunktet.
yHotSpot
Angir y-koordinaten, i piksler for aktiveringspunktet markøren.

Merknader

LOCALHEADER -strukturen er første data skrevet RT_CURSOR ressursen hvis en RESDIR struktur inneholder informasjon om en markør.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs strukturer, CURSORDIR, RESDIR

Index