MESSAGE_RESOURCE_ENTRY

MESSAGE_RESOURCE_ENTRY -strukturen inneholder feilmelding eller melding-boksen visningsteksten for en melding tabellen ressurs.

typeDef struct _MESSAGE_RESOURCE_ENTRY {USHORT lengde; 
    USHORT flagg; 
    UCHAR tekst [1]; 
} MESSAGE_RESOURCE_ENTRY, * PMESSAGE_RESOURCE_ENTRY 

 

Medlemmer

Lengde
Angir lengden, i byte, på strengen melding i denne strukturen.
Flagg
Angir at strengen er kodet i Unicode Hvis lik verdien 0x0001; Angir at strengen er kodet i ANSI Hvis lik verdien 0x0000.
Tekst [1]
En matrise som inneholder feilmelding eller visningsteksten i melding-boksen. Medlemmet tekst [1] er en plassholder for tekst matrisen variabel lengde.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winnt.h.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs strukturer, MESSAGE_RESOURCE_BLOCK, MESSAGE_RESOURCE_DATA

Index