LockResource

Funksjonen LockResource låser den angitte ressursen i minnet.

() LPVOID LockResource HGLOBAL  hResData / / håndtere ressurs å låse);
 

Parametere

hResData
Håndtere ressursen kan låses. Funksjonen LoadResource returnerer dette håndtaket.

Returverdier

Hvis lastet ressursen er låst, er returverdien en peker til den første byten av ressursen, Ellers er det NULL.

Merknader

Prøver å låse en ressurs ved hjelp av referansen som ble returnert av FindResource eller FindResourceEx -funksjonen fungerer ikke. Du vil få tilbake en verdi som er feil, og peker til tilfeldige data.

Når du er ferdig med å bruke en accelerator tabell, punktgrafikk, markøren, ikon eller menyen, kan du frigi tilknyttede minnet av en av funksjonene i følgende tabell.

Ressurs Release-funksjonen
Accelerator tabell DestroyAcceleratorTable
Punktgrafikk SlettObjekt
Markøren DestroyCursor
Ikonet DestroyIcon
Menyen DestroyMenu

Systemet sletter automatisk disse ressursene når du avslutter prosessen som opprettet dem, men kaller den relevante funksjonen sparer du minne, og reduserer størrelsen på prosessens arbeidssett.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winbase.h.
Importere biblioteket:Bruk kernel32.lib.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs funksjoner, FindResource, FindResourceEx, LoadResource

Index