CURSORSHAPE

CURSORSHAPE -strukturen inneholder informasjon om en markør.

typeDef struct tagCURSORSHAPE {/ / cs int xHotSpot; 
  Int yHotSpot; 
  Int cx; 
  Int cy; 
  Int cbWidth; 
  BYTE Fly; 
  BYTE BitsPixel; 
} CURSORSHAPE, LANGT * LPCURSORSHAPE 

 

Medlemmer

xHotSpot
Angir den vannrette plasseringen av hot spot, forhold til øverste venstre hjørne av markøren punktgrafikkbildet.
yHotSpot
Angir den loddrette plasseringen av hot spot, forhold til øverste venstre hjørne av markøren punktgrafikkbildet.
cx
Angir bredden i piksler for markøren.
cy
Angir høyden i piksler for markøren.
cbWidth
Bredden, i byte, på markøren-punktgrafikk.
Fly
Angir antall fargenivåer.
BitsPixel
Angir antall biter som brukes til å angi fargen på ett enkelt bildepunkt i markøren.

Merknader

Når et program sender en markørreferanse til LockResource -funksjonen, returnerer funksjonen en peker til en buffer som inneholder informasjon om markøren. Et program kan bruke CURSORSHAPE -strukturen til å få tilgang til informasjonen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs strukturer, LockResource

Index