FONTGROUPHDR

FONTGROUPHDR -strukturen inneholder informasjon som er nødvendig for et program å få tilgang til en bestemt skrift. Struktur-definisjon gitt her er for forklaring bare; Det finnes ikke i en standard topptekst-fil.

struct FONTGROUPHDR {WORD NumberOfFonts; 
    DIRENTRY DE [1]; 
} 

 

Medlemmer

NumberOfFonts
Angir hvor mange individuelle skrifter som er knyttet til denne ressursen.
DE [1]
Angir en DIRENTRY -struktur som inneholder en unik ordinal ID for hver skrift i ressursen. Det DE [1] er en plassholder for variabel lengde matrise av DIRENTRY strukturer.

Merknader

FONTGROUPHDR -struktur følger dataene for hver enkelt skrift i den.RES-filen. Ressurs-kompilatoren legger automatisk FONTGROUPHDR strukturen, Generelt som den siste oppføringen i filen.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs strukturer, DIRENTRY, FONTDDIRENTRY

Index