SizeofResource

Funksjonen SizeofResource returnerer størrelsen, i byte, på den angitte ressursen.

DWORD SizeofResource) HMODULE  hModule, / / ressurs-modulreferanseHRSRChResInfo / / ressurs håndtere);
 

Parametere

hModule
Håndtere til modulen der kjørbare fil inneholder ressursen.
hResInfo
Håndtere til ressursen. Denne referansen må opprettes ved hjelp av funksjonen FindResource eller FindResourceEx.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien antallet byte i ressursen.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winbase.h.
Importere biblioteket:Bruk kernel32.lib.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs funksjoner, FindResource, FindResourceEx

Index