EnumResLangProc

EnumResLangProc -funksjonen er en programdefinert tilbakekall-funksjonen brukes sammen med EnumResourceLanguages -funksjonen. Den mottar ressurs språk. ENUMRESLANGPROC -typen definerer en peker til denne tilbakeringingsfunksjonen for. EnumResLangProc er en plassholder for navnet på programdefinert funksjonen.

BOOL TILBAKERINGING EnumResLangProc) HÅNDTERE  hModule, / / modulreferanseLPCTSTRlpszType, / / peker til ressurs-typeLPCTSTRlpszName, / / peker til ressursnavnWORDwIDLanguage, / / ressurs språkidentifikatorLanglParam / / programdefinert parameteren);
 

Parametere

hModule
Håndtere til modulen der kjørbare fil inneholder ressursene nummerert som språkene. Hvis denne parameteren er NULL, nummererer funksjonen ressurs språkene i modulen brukes til å opprette den gjeldende prosessen.
lpszType
Pekeren til en null-terminert streng som angir Typenavnet på ressursen som er språket blir nummerert. For standard ressurstyper, bør denne parameteren være en av følgende verdier:
Verdi Betydning
RT_ACCELERATOR Accelerator tabell
RT_ANICURSOR Animert markør
RT_ANIICON Animerte ikonet
RT_BITMAP Punktgrafikk-ressurs
RT_CURSOR Maskinvareavhengig markøren ressurs
RT_DIALOG Dialogboksen
RT_FONT Skrift-ressurs
RT_FONTDIR Skrift directory-ressursen
RT_GROUP_CURSOR Maskinvare-uavhengig markøren ressurs
RT_GROUP_ICON Maskinvare-uavhengig ikonet ressurs
RT_HTML HTML-dokument
RT_ICON Maskinvareavhengig ikonet ressurs
RT_MENU Menyen ressurs
RT_MESSAGETABLE Oppføring i melding-tabellen
RT_PLUGPLAY Plug and play-ressurs
RT_RCDATA Programdefinert ressurs (rådata)
RT_STRING Streng-tabellelementet
RT_VERSION Versjonsressurs
RT_VXD VXD

lpszName
Pekeren til en null-terminert streng som angir navnet på ressursen som er språket blir nummerert.
wIDLanguage
Angir språk-IDen for ressursen som er språket blir nummerert. Funksjonen EnumResourceLanguages gir denne verdien. En liste over hovedspråket identifikatorer og et Sidespråk identifikatorer som utgjør en språk-ID, kan du se MAKELANGID.
lParam
Angir parameteren programdefinert sendes til EnumResourceLanguages -funksjonen. Denne parameteren kan brukes i feilkontroll.

Returverdier

Denne tilbakeringingsfunksjonen skal returnere SANN å fortsette opplisting; Ellers, den egentlig skal returnere FALSE å stoppe opplisting.

Merknader

Et program må registrere denne funksjonen ved å sende adressen til EnumResourceLanguages -funksjonen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winbase.h.
Importere biblioteket:Brukerdefinerte.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs fungerer, EnumResourceLanguages, MAKELANGID

Index