MESSAGE_RESOURCE_DATA

MESSAGE_RESOURCE_DATA -strukturen inneholder informasjon om formatert tekst for visning som en feilmelding eller i en meldingsboks i en melding-tabellen ressurs.

typeDef struct _MESSAGE_RESOURCE_DATA {ULONG NumberOfBlocks; 
    MESSAGE_RESOURCE_BLOCK blokker [1]; 
} MESSAGE_RESOURCE_DATA, * PMESSAGE_RESOURCE_DATA 

 

Medlemmer

NumberOfBlocks
Angir hvor mange MESSAGE_RESOURCE_BLOCK strukturer.
Blokker [1]
Matrise som inneholder antall MESSAGE_RESOURCE_BLOCK -strukturer som er angitt av medlemmet NumberOfBlocks . MESSAGE_RESOURCE_BLOCK Blokker [1] medlem er en plassholder for variabel lengde-matrise med Blokker.

Merknader

En MESSAGE_RESOURCE_DATA struktur kan inneholde én eller flere MESSAGE_RESOURCE_BLOCK strukturer, som hver kan inneholde én eller flere MESSAGE_RESOURCE_ENTRY strukturer.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winnt.h.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs strukturer, MESSAGE_RESOURCE_BLOCK, MESSAGE_RESOURCE_ENTRY

Index